DOMAČE, DOMAČE

Učence spodbuditi k pozornejšemu spremljanju dogajanja v njegovem okolju (poudarek na setvi, sejanju, pobiranju pridelkov na vrtu, njivi, travniku …). Medgeneracijsko povezovanje in ohranjanje modrosti naših babic in dedkov.

IMG_3111 IMG_3113 IMG_3122 IMG_3126