INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI

UČNA POMOČ

Pri tej aktivnosti bo učencem nudena učna pomoč pri opravljanju domačih nalog in učenju. Učenci bodo deležni dodatnih spodbud pri učenju, spoznali in osvojili bodo različne tehnike učenja, s katerimi bodo hitreje osvojili nova znanja in vsebine. Usmerjeni bodo v aktivnejšo izrabo prostega časa, pri tem pa bodo razvijali tudi samostojnost.