MENTORSKE AKTIVNOSTI

SO EASY (TAKO PREPROSTO)

Učencem približamo tematiko različnih interesnih področji v tujem jeziku.

VEČ ZNAM, VEČ VELJAM (MLADI INOVATORJI)

Priprava posameznikov ali skupine učencev na različna tekmovanja ali raziskovanja: učenje računalništva brez računalnika, sestavljanje svoje mobilne igre, programiranje v Scratchu, izdelava lego robota in sodelovanje pri FLL (First Lego League), šah. Poglabljanje znanja raziskovalne teme in spremljanje različnih šolskih projektov in nalog. Eksperimentiranje na naravoslovnem področju. Spremljanje in spoštovanje kulturne raznovrstnosti, zanimanje in radovednost glede jezikov in medkulturnega sporazumevanja(pogovor, branje, igra, dialog, debata).

PROSTOVOLJSTVO

Otroke prostovoljce povabimo in pripravimo sodelovati z zunanjimi organizacijami, vrtcem, starši in drugimi učitelji na šoli ter razvijamo otrokom vrednote medsebojne pomoči in samopomoči. Izpopolnili bomo in izkoristiti veščine otrok, ter omogočili otrokom, da izrazijo svojo ustvarjalnost.

DOMAČE, DOMAČE

Učence spodbuditi k pozornejšemu spremljanju dogajanja v njegovem okolju (poudarek na setvi, sejanju, pobiranju pridelkov na vrtu, njivi, travniku …). Medgeneracijsko povezovanje in ohranjanje modrosti naših babic in dedkov.

V SVETU GIBLJIVIH SLIK

Poučili se bomo o zgodovini filma v svetu in na Slovenskem in presojali filme glede na njihovo aktualnost, drugačnost, poglobljenost. Učenci se bodo seznanjali z alternativnimi otroškimi in mladinskimi filmi ter animiranimi filmi sodobne slovenske produkcije. Ob zaključku bomo skušali tudi sami posneti krajši animirani film.

ČAJ Z DOMAČIH GRIČEV

Učenci opazujejo, raziskujejo travnik v okolici šole in doma, na katerem spoznajo zeliščno in cvetlično pestrost. Pridobijo poglobljeno naravoslovno znanje.