PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO

SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI UČENCI!

Naša šola se je prijavila na Javni razpis POPESTRIMO ŠOLO za obdobje 2014/2015 in bila na razpisu tudi izbrana.
Program šolam ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, in sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi ter da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo. Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali aktivnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti. Otrokom mora biti ponujena možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja (več na: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/popestrimo-solo-pos/).
Za učence smo pripravili raznolike aktivnosti, v katere se bodo učenci vključili prostovoljno.
Vsaka aktivnost poteka izven šolskega urnika, nekatere se bodo izvajale tudi med šolskimi počitnicami. Aktivnosti so brezplačne, starši morajo poskrbeti le za malico in prevoz otroka. Pred vključitvijo otroka v aktivnosti, je potrebno izpolniti prijavnico. Povezali se bomo tudi s partnersko šolo, in sicer OŠ Prebold. Nekatere aktivnosti bomo izvajali v sodelovanju s partnersko šolo.