V SVETU GIBLJIVIH SLIK

Poučili se bomo o zgodovini filma v svetu in na Slovenskem in presojali filme glede na njihovo aktualnost, drugačnost, poglobljenost. Učenci se bodo seznanjali z alternativnimi otroškimi in mladinskimi filmi ter animiranimi filmi sodobne slovenske produkcije. Ob zaključku bomo skušali tudi sami posneti krajši animirani film.