UČNA POMOČ


Pri tej aktivnosti bo učencem nudena učna pomoč pri opravljanju domačih nalog in učenju. Učenci bodo deležni dodatnih spodbud pri učenju, spoznali in osvojili bodo različne tehnike učenja, s katerimi bodo hitreje osvojili nova znanja in vsebine. Usmerjeni bodo v aktivnejšo izrabo prostega časa, pri tem pa bodo razvijali tudi samostojnost.